Λάμπρος Βαρναβίδης: Μορφές και Έκταση της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

Λάμπρος Βαρναβίδης: Μορφές και Έκταση της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

Μορφές και έκταση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης από το ελληνικό και ξένο τραπεζικό σύστημα και τη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά. «Όταν δανείζεις σε περίοδο ύφεσης, έχεις μικρότερο παράπλευρο κίνδυνο.»
(Ιανουάριος 2007)

«H ελληνική ναυτιλία “ανδρώθηκε εις την αλλοδαπήν, όπου τα φορτία, τα δάνεια και οι υπηρεσίες”, όπως έγραψε ο αείμνηστος Ανδρέας Λαιμός.Τα πρώτα χρόνια οι ναυπηγήσεις ή οι αγορές από δεύτερο χέρι πλοίων καικιών συνήθως χρηματοδοτήθηκαν από τις ίδιες τις οικογένειες […]

Αλέκος Τουρκολιάς: Ο Παραδοσιακός Τρόπος Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας

«Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας μέσω του τραπεζικού συστήματος κυριαρχεί έναντι άλλων μορφών άντλησης κεφαλαίων»
Αλέκος Τουρκολιάς, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Επενδυτικής Τραπεζικής ΕΤΕ

Οι ελληνικές τράπεζες διστακτικά στην αρχή, κυρίως λόγω των πολλών αγγυλώσεων του τραπεζικού μας συστήματος, χτύπησαν μάλλον αργά την πόρτα του εφοπλισμού. Είναι όμως αλήθεια ότι κατάφεραν, κατά την τελευταία 10ετία, κυρίως, να δημιουργήσουν μια καλή πελατεία και να φθάσουν […]

Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και ο Ρόλος της ETEπ

Το 2010 θα αρχίσει να λειτουργεί η Ελεύθερη Ζώνη Ανταλλαγών στον ευρω-μεσογειακό χώρο και αν δεν υπάρχει ναυτιλία και λιμάνια, η Ελεύθερη Ζώνη δεν μπορεί να λειτουργήσει.
(Νοέμβριος 2005)
Μαρία Βασσάρα, Δημοσιογράφος

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών από και προς την Νότια Ευρώπη είναι το κυρίαρχο θέμα στην ΕΕ, μετά την τελευταία συνάντηση των υπουργών Μεταφορών των ευρω-μεσογειακών χωρών. Και το πιο σημαντικό απ’ αυτό είναι οι θαλάσσιοι δρόμοι και οι αφετηρίες τους, […]