Το Βόρειο Πέρασμα

Για περισσότερα από 500 χρόνια εξερευνητές και θαλασσοπόροι ονειρεύονταν να ανακαλύψουν ένα βόρειο πέρασμα που να συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Όμως οι πάγοι που έφραζαν τον θαλάσσιο δρόμο έκαναν τον διάπλου της κορυφής του κόσμου  ανέφικτο. Για […]

Ναυτιλία και Περιβάλον μέρος Β

Ναυτιλία και Περιβάλον, μέρος Β’

"Η Ναυτιλία είναι ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος που υιοθετεί, παγκοσμίως, συγκεκριμένους στόχους για την μείωση εκπομπής αερίων από τα πλοία στην ατμόσφαιρα που επιρρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου."

Μιλούν οι: Πάνος Λασκαρίδης, Πάνος Ζαχαριάδης, Απόστολος Πουλοβασίλης, Θεοδόσης Σταματέλλος και Βασίλης Κρουστάλλης,

Μάιος 2018

   

Ναυτιλία Περιβάλλον

Ναυτιλία και Περιβάλλον, μέρος Α’

"Η Ναυτιλία είναι ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος που υιοθετεί, παγκοσμίως, συγκεκριμένους στόχους για την μείωση εκπομπής αερίων από τα πλοία στην ατμόσφαιρα που επιρρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου."

Μιλούν οι: Γιώργος Γράτσος, Γιάννης Κ. Λύρας, Παναγιώτης Ζαχαριάδης


Μάιος 2018

   

Ποιοτική Ναυτιλία κάτω από τον έλεγχο του ΙΜΟ

Εάν πάρουμε ένα ποσοστό, ας πούμε 100% της ρύπανσης στη θάλασσα, μόνο το 4% είναι αποδοτέο στα πλοία. Το 96% και κάτι, είναι στις βιομηχανίες στις χερσαίες, στην κίνηση, στην βιομηχανία, στα φυτοφάρμακα και στα χημικά που μεταχειρίζονται στη βιομηχανία της παραγωγής των φαγητών. Αυτά είναι που κάνουν την περισσότερη ζημιά.
(Απρίλιος 2007)
Νίκης Παπαδάκης, Πρόεδρος HELMEPA

Εάν πάρουμε ένα ποσοστό, ας πούμε 100% της ρύπανσης στη θάλασσα, μόνο το 4% είναι αποδοτέο στα πλοία. Το 96% και κάτι, είναι στις βιομηχανίες στις χερσαίες, στην κίνηση, στην βιομηχανία, στα φυτοφάρμακα και στα χημικά που μεταχειρίζονται στη βιομηχανία […]